ผลิต-จำหน่าย สตีมบอยเลอร์  เชื้อเพลิงแข็ง ,ชีวมวลชนิดต่างๆ CAP. 300 - 500 KG./HR. & 1 TON - 12 TONS./HR

TEL : 083-133-3059 ,081-487-4155